Ekvitermní regulace teploty nejen při použití podlahového topení

Podlahové topení GIACOMINIDíky ekvitermní regulaci teploty lze řídit nastavení teploty topné vody (regulaci zdroje tepla) v závislosti na venkovní teplotě. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody. Cílem je rovnováha mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti. Teplota místnosti tak zůstává konstantní.

Pro každou místnost lze stanovit soustavu ekvitermních (topných) křivek. Ty popisují vzájemnou závislost teploty topné vody, teploty v místnosti a venkovní teploty. Na základě požadované teploty místnosti lze zvolit určitou křivku a podle venkovní teploty regulovat teplotu dodávané topné vody.

Výsledkem je větší tepelná pohoda z důvodu potlačení dynamiky (kolísání) teplot v místnosti a úspora energie, kdy není třeba zdroj tepla ohřívat na maximum a vydávat z něj největší výkon. Zdroj podává jen takový výkon, který stačí k ohřátí místnosti na požadovanou teplotu v závislosti na venkovní teplotě.

Košík (0) Import objednávky Kontakty Change country
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou

All Rights Reserved
© 2014 GIACOMINI CZECH, s.r.o.

Telefon: (+420) 483 736 060 - 62
Fax: (+420) 483 736 070
E-mail: info@giacomini.cz
Web: www.giacomini.cz