Keymark – panevropský systém certifikace značící shodu s normou

Keymark je dobrovolná evropská certifikační značka prokazující soulad s evropskou normou (EN). Keymark je ve vlastnictví CEN - Evropského výboru pro normalizaci a CENELEC, Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice.

Keymark je evropská značka založená na principu "jeden standard, jedna zkušebna, přijímané všude". Pokud je výrobek přezkoušený, certifikovaný a získal značku KEYMARK v jedné zemi, není třeba znovu opakovat zkoušky a certifikaci v jiných zemích EU (princip globálního přístupu one-stop testing).

Keymark je provozovaný certifikačními orgány, které byly zmocněny podle CEN nebo CENELEC a které jsou akreditovány na základě normy EN 45011 (ISO/IEC Guide 65).

Předpokladem pro certifikaci Keymark je zřízení a provoz kontroly výrobku a související výroby u výrobce, který bere v úvahu normu EN ISO 9000 a proces výroby od suroviny až po hotový výrobek a skladování produktu.

Cílem Keymark je ulehčit kontroly na trhu v EU (inspektoři kompetentních orgánů), vyjasnit úlohu hospodářských operátorů (sjednocení označovaní podle různých regulačních předpisů ve státech EU).

Keymark poskytuje výrobku širší akceptaci na trhu a vyšší důvěru u spotřebitele při rozhodovaní se v konkurenci výrobků.

Keymark Giacomini - termostatické hlaviceKeymark Giacomini - termostatické hlavice

Košík (0) Import objednávky Kontakty Change country
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou

All Rights Reserved
© 2014 GIACOMINI CZECH, s.r.o.

Telefon: (+420) 483 736 060 - 62
Fax: (+420) 483 736 070
E-mail: info@giacomini.cz
Web: www.giacomini.cz