Podkategorie

Nová verze TechCON® X (verze 10.0)

Program si můžete stáhnout a zdarma používat po registrování na našem webu.
TechCON ke stažení

Seznam nových funkcí

Nové funkce pro návrh plošných mokrých systémů

 1. Automatické nastavení rozestupu bodů napojení podle rozestupu v okruhu
  Rozestup bodů napojení se automaticky nastaví při jejich zadávání na okruh. Funkci lze vypnout.
 2. Možnost zadat přesnou vzdálenost (odstup) bodů napojení od rohu okruhu nebo jiného bodu
  Při napojení více okruhů musí body napojení ustoupit vždy o rozestup. Funkce to umožní zadat snadno a přesně.
 3. Výrazné urychlení aktualizace tabulek rozdělovačů, okruhů, přechodových ploch po výpočtu
 4. Vykreslení meandru a dvojitého meandru (v jednoduchém tvaru) se zohledněním děr

Nové funkce pro výpočet mokrého systému, které výrazně zjednoduší odladění výpočtu

 1. Možnost zadat požadovanou hodnotu tlakové ztráty pro okruhy
  Pokud mají okruhy velké rozdíly v tlakových ztrátách, lze upravit okruhem přímo tlakovou ztrátu na požadovanou.
  Program automaticky vypočítá potřebný teplotní spád. Takto lze velmi jednoduše odladit tlakové ztráty okruhů.
 2. Možnost zadat požadovanou hodnotu průtoku pro okruhy
  Pokud mají okruhy příliš malý průtok, můžete jej jednoduše přepsat na požadovaný, případně nastavit všem okruhům průtoky na stejnou hodnotu. Program automaticky vypočítá potřebný teplotní spád. Takto lze velmi jednoduše odladit průtoky.7. Okamžité a přehledné zobrazení chyb výpočtu pro okruh při kurzoru
 3. Chybová hlášení již není třeba vyhledávat v souhrnném seznamu. Zobrazí se při přesunutí kurzoru nad řádek okruhu.
  Nové funkce pro výpočet spojených okruhů a spojených místností mokrého systému.
 4. Nový výpočet umožňující spojení okruhů mokrého systému v rámci jedné místnosti
  V případě místnosti rozdělené dilatacemi lze oddilatované okruhy pospojovat za sebou do jednoho okruhu
 5. Možnost automaticky spojit okruhy v rámci jedné místnosti jedním zadáním bodů napojení
 6. Vylepšení výpočtu a chybových hlášení spojených místností a spojených okruhů
 7. Možnost zadat přesnou hodnotu požadovaného teplotního spádu (ΔT) pro hlavní okruh spojených okruhů
  Starší verze umožnila upravit ΔT spojených okruhů, jen změnou okrajových podmínek DT pro celou hlavní místnost.
  Nyní lze zadat hodnotu ΔT nezávisle a dokonce může být i mimo okrajové podmínky hlavní místnosti.
 8. Zobrazení aktuální hodnoty ΔT v každém okruhu – při editaci a také v info-bubline u kurzoru
  Pro spojené okruhy se zobrazuje celkové ΔT. Při editaci buňky se však zobrazí aktuální hodnota, což výrazně usnadňuje nastavení.
  Aktuální hodnotu ΔT na každém okruhu lze zobrazit již i po přesunutí kurzoru nad buňku.
 9. Možnost zadat přesnou hodnotu požadovaného průtoku pro spojené okruhy
  Celkový průtok spojených okruhů lze odladit jednoduše přímo zadáním požadované hodnoty průtoku.
 10. Možnost zadat přesnou hodnotu požadovaného tlakové ztráty pro spojené okruhy
  Celkovou tlakovou ztrátu spojených okruhů lze odladit jednoduše přímo zadáním požadované hodnoty tlakové ztráty
 11. Upozornění s podrobným popisem chyby při výpočtu spojených okruhů
  Program přesně detekuje chyby a zjistí, kde nastal problém – většinou je to příliš nízká teplota vody v posledním okruhu
 12. Okamžité a přehledné zobrazení výsledků výpočtu spojených okruhů při kurzoru
  Výpis detailních výsledků všech spojených okruhů se zobrazí okamžitě při přesunutí kurzoru nad řádek okruhu.
  Tento výpis obsahuje údaje které jsou nezbytné pro kontrolu výpočtu a v této verzi jsou vždy po ruce.

Novinky pro návrh a výpočet stropních (stěnových) panelů – suchý systém:

 1. Automatické vyladění zbytkových tlaků při zapojení panelů různých velikostí
  Zbytkové dispoziční tlaky, které vzniknou na úseku mezi rozdělovačem a stropními nebo stěnovými panely, v důsledku zapojení panelů různých velikostí, program eliminuje rozložením průtoku mezi panely.
 2. Možnost zapnout vyladění zbytkových tlaků (z bodu 3) pro každý rozdělovač zvlášť
 3. Možnost nastavení minimálního povoleného průtoku přes panely
  Umožní např. eliminaci laminárního proudění
 4. Zobrazení zadávané délky připojovacího potrubí z panelu u kurzoru již během kreslení potrubí
  Umožňuje kontrolu při zadávání přípojky panelu (tj. potrubí, které je ještě součástí panelu)
 5. Upozornění na překročení délky připojovacího potrubí z panelu zobrazením délky při kurzoru
  červenou barvou a kontrola, která delší potrubí již nedovolí uživateli zadat.
  Uživatel je upozorněn na překročení délky přípojky již při kreslení a ne až po výpočtu
 6. Možnost změnit teplotní spád ve výpočetním okně pro více panelů (okruhů) najednou
 7. Korekce výkonu panelů opravným součinitelem v závislosti na vzdálenosti panelu
  od podlahy, vlivu tepelné zátěže a větrání (anemostaty, fancoily)

Doplňující funkce dle produktové řady

 • Dvojitý T-kus průběžný, koncový – vkládání grafické 3D armatury do potrubí a specifikace
 • Spojení panelů se dvěma připojeními za sebou a specifikace spojky pro spojené panely
 • Dvojí-panel – dva panely v rámci jednoho

Zadávání mokrých stropních systémů a stropních panelů (suchý systém) do šikmých střech:

 1. Zadávání nakloněné střešní roviny do modulu vytápění/chlazení
 2. Možnost zkopírovat stávající střešní rovinu i přímo z modulu tepelných ztrát
 3. Zakreslení okruhů mokrého stropního systému do nakloněné roviny (včetně bodů napojení)
 4. Zadávání přechodových zón do nakloněné roviny
 5. Vkládání a umístění stropních panelů pro suchý systém do nakloněné roviny
 6. Kreslení potrubí v nakloněné rovině

Další novinky:

 1. Možnost změnit typ potrubí přímo ve výpočetním dialogu
  Když navržené potrubí nemá dostatečný rozsah dimenzí je třeba změnit jej na jiný typ, který dané dimenze nabízí.
  Tuto změnu je již možné provést i ve výpočetním okně. Starší verze umožňovaly měnit jen DN.
 2. Zobrazení náhledu projektu při otevírání souboru – výrazně usnadní hledání projektu
  Při označení souboru *.ctf v průzkumníku, nebo při otevírání v TechCONu, se zobrazí obrázek náhledu projektu.
 3. Možnost zobrazit / skrýt / změnit pokládku pro podlahovku, strop a stěnu v celém projektu jedním tlačítkem
 4. Možnost skrýt rozvinutý řez jedním tlačítkem
 5. Automatická detekce a korekce chyb pro nové verze DXF při importu do TechCONu
  Formát DXF se neustále mění a exporty z jiných programů obsahují různé nové chyby, které tato verze dokáže již detekovat.
 6. Možnost trvale smazat označené entity v pozadí (DXF), čímž se výrazně zmenší velikost projektu
  Starší verze čáry a texty DXF po stisku tlačítka DEL nesmažou, ale jen skryjí. Nová verze nabízí také možnost smazat je natrvalo.
 7. Označování místností v projektu podle různých kategorií
  V modulu vytápění/chlazení lze označit více tabulek místností (a tím i jejich entity) najednou, podle zvolených kritérií.
  (např. označit všechny místnosti vytápěné, nevytápěné, se stejnou teplotou, z jednoho bytu atd.).
 8. Zobrazení kv-hodnot a nastavení ventilů při výběru ventilu v okně edituj napojení na VT
  Při výběru sady ventilů je k dispozici také přehled o kv-hodnotách, což usnadňuje rozhodování o vhodnosti ventilu nebo sady
 9. Možnost zobrazit v tabulkách pro podlahovku v projektu odděleně název systému a základní desky
  Ve starších verzích nelze zobrazit požitou systémovou desku, která může být v rámci projektu odlišná
 10. Zobrazení BMP pozadí při 24 bit barevné hloubce
  Při zmenšení pohledu zůstává pozadí stále detailně zobrazeno
 11. Tepelné ztráty - Funkce pro zkopírování skladby stropu do záložky střech
  U sešikmených podkrovních prostor je složení stropu a střechy téměř shodné, odlišuje se pouze krytinou.
 12. Tepelné ztráty - Možnost výpočtu sousedních bytů na teplotu temperování
  Norma EN 12831 počítá sousední byty jako nevytápěné, což nevyhovuje při developerských projektech.

Celkem položek: 0 0,00 Kč bez DPH

Doprava zdarma pro objednávky nad 10 000 Kč

10 000,00 Kč zbývá pro dopravu zdarma

Košík je prázdný.

Je nám líto,
ale již nepodporujeme Internet Explorer.

Proveďte upgrade na Chrome , Firefox nebo Microsoft Edge.