Podlahové topení giacoklima® - komfort bez víření prachu

Nízkoteplotní vytápění s úsporou energieGiacoklima - podlahové topení - bez topných těles

Volba topného systému je stejně důležitá, jako volba zdroje tepla. Systém by měl být konstruován s přihlédnutím k vlastnostem energetického zdroje. Pro hospodárné využívání tepelných čerpadel či kondenzačních kotlů je výhodné instalovat nízkoteplotní otopné systémy - podlahové, stropní či stěnové vytápění.

Záruka 25 let
na podlahové topení

 • Platí pro kompletní systém
  podlahového topení GIACOMINI
 • Platí pro systém v anhydritové
  nebo betonové topné desce
 • Informujte se u své montážní
  firmy TZB, nebo u našich
  Obchodních zástupců
 • Více ve článku záruka 25 let

Tento systém je dnes v Evropě široce využíván, neboť přináší uživateli větší pohodu (jsou odstraněny problémy odvozené od pohybu vzduchu jako je průvan nebo zvířený prach), nabízí svobodné rozmístění nábytku v bytě, nižší provozní náklady a možnost, která se dnes nabízí – tj. letní chlazení pomocí stejné instalace.

Sálavé vytápění podlahou

Princip podlahového topení spočívá ve využití infračerveného záření a tím se celá plocha stává topným tělesem.

Systém podlahového topení giacoklima® poskytuje dvojí funkci: topnou a chladicí. Proto je možné ho využívat v každém ročním období.

V režimu pro zimní použití je systém podlahového vytápění zahříván vodou, jejíž teplota se pohybuje od 25 °C do 45 °C v závislosti na venkovní teplotě. Je to právě povrch podlahy, který předává teplo do okolního prostředí.

Takto nízké teploty topné vody přinášejí citelné energetické úspory, proto je k vytápění možné využít takové zdroje energie jako solární panely, kondenzační kotle či tepelná čerpadla.Schéma podlahového topení - anhydrit

Předností těchto systémů je mimo jiné:

 • snížení potřeby energie na topení/chlazení při dosažení stejného pocitu tepelné pohody jako při konvenčních způsobech
 • možnost využití vysokoteplotního chlazení či nízkoteplotního vytápění
 • minimální dopad na interiér vytápěné či chlazené místnosti
 • variantnost instalace - zalití do anhydritu/betonu nebo suchý systém (nízká montážní výška)

Také díky termoregulačním mechanismům vyvinutým na základě velkých a dlouholetých zkušeností firmy GIACOMINI je možné dosáhnout mimořádné úrovně komfortu. V režimu pro letní období je systém ochlazován vodou o teplotě zhruba kolem 14 °C s přihlédnutím k venkovním podmínkám a relativní vlhkosti v prostředí.

Pocit komfortu

Protože podlaha představuje rozsáhlou plochu, odkud teplo sálá, je se systémem podlahového topení možné udržovat nižší teplotu vzduchu při zachování stejného pocitu komfortu.

Pokud máme k dispozici rozsáhlou plochu ohřívanou i při nízké teplotě vody, znamená to, že konvekční proudění vzduchu se téměř nevyskytuje. Navíc je vzduch v prostředí méně suchý. Mimoto se při použití těchto nových technologií vyhneme příliš vysokým teplotám, které negativně působí na krevní oběh a způsobují otoky nohou, což jsou problémy zaznamenané při používání zařízení z let padesátých a šedesátých. S tímto systémem je tak možné navodit přirozený pocit tepla a vyvarovat se toho, aby teplo zbytečně unikalo směrem nahoru, jako je tomu u tradičních systémů.

Energetická úsporaSchéma suchého podlahového topení

Podlahové topení giacoklima® umožňuje dosáhnout značně příjemného pocitu tepla s využitím nižší teploty: podlaha se sama o sobě celá stává tepelným sálavým povrchem. Uživateli je tak možné poskytnout tentýž pocit komfortu při udržení teploty vzduchu zhruba o dva stupně nižší, což znamená úsporu až 12 % ročních nákladů. Je dosaženo nižšího úniku tepla do prostředí směrem ven, a tudíž dochází k zajímavé energetické úspoře.

Se systémem podlahového topení giacoklima® nedochází k navrstvení tepla u stropu, jako je tomu u tradičních zařízení. Je tím zajištěn příjemný pocit na úrovni „výšky člověka”. V prostředích s velmi vysokými stropy, jako jsou například kostely, je možné okamžitě pocítit výhody podlahového topení giacoklima®, neboť k vytápění či chlazení dochází i v nižších vrstvách stavby, což lidské tělo okamžitě pociťuje.

Estetické výhody: žádné topné těleso

Díky tomu, že nejsou do prostoru umístěny radiátory, není nijak narušen design prostoru. Radiátory zabírají užitné plochy, které by se jinak mohly využít při zařizování a vybavování prostoru. Dnes jsou nároky na přizpůsobivost obytného prostoru stejně zásadní jako požadavky na jeho vybavení: s podlahovým topením giacoklima® jsou estetické vady způsobované radiátory odstraněny a kreativita při dekoraci prostoru tak není ničím omezována.

Systém giacoklima® lze vhodně využít také v historických budovách, ve kterých je umístění viditelných topných těles téměř nemožné: s tímto systémem není do estetického vzhledu prostředí negativně zasahováno a je zaručen dokonalý estetický výsledek. Další významnou estetickou výhodou, kterou systém poskytuje, je absence takzvaného „komínového efektu” na zdech za radiátory, proto není nutné provádět častější opakované nátěry místnosti.

Zvuková izolacePodlahové topení Giacomini

Izolační panel nebo-li systémová deska u některých typů podlahového topení GIACOMINI plní důležitou funkci zvukové izolace, jelikož pohlcuje vydávané zvuky mezi různými obytnými patry. Některé izolační panely GIACOMINI jsou ze speciální polystyrénové pěny, která dokáže pohltit zvuky vzniklé pohyby po podlaze.

Odolnost

Panely Giacomini z polystyrénové pěny mají díky svému složení na bázi uzavřených buněk neomezenou odolnost. Používání systémů a vlivy prostředí nemění vlastnosti produktu.

Navíc není třeba systém giacoklima® neustále udržovat, neboť neobsahuje mechanické díly, které by se mohly opotřebovat.

Externí zdroje informací:

Košík (0) Import objednávky Kontakty Change country
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou

All Rights Reserved
© 2014 GIACOMINI CZECH, s.r.o.

Telefon: (+420) 483 736 060 - 62
Fax: (+420) 483 736 070
E-mail: info@giacomini.cz
Web: www.giacomini.cz