Projekt vytápění bytových domů

Zadavatel: Bytové družstvo Horní Proseč - Domovina v Jablonci nad Nisou

GIACOMINI ve stavební praxi - Byty a rodinné domy 

 Současná výstavba bytů klade na vytápění požadavky, které vyplývají ze Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a navazujících vyhlášek č. 151/2001 Sb. a č. 152/2001 Sb. předepisující provozní podmínky a zavádějící povinnost individuální regulace, a požadavky uživatelů bytů, aby každý byl z hlediska odběru tepla samostatnou jednotkou. Výrazný nárůst instalací proto zaznamenaly soustavy využívající centrální stoupačky, na které jsou napojeny otopné soustavy jednotlivých bytů. Mnohaleté zkušenosti s výstavbou těchto soustav po celé Evropě má italská firma GIACOMINI zastoupená na českém trhu společností GIACOMINI CZECH, spol. s r.o.

Projekt vytápění bytových domů, který je dokladem výše uvedeného, realizuje např. firma Sato instalatérství s.r.o., Liberec, pod vedením Ing. Morávka pro bytové družstvo Horní Proseč - Domovina v Jablonci nad Nisou. Architekt stavební části navrhl stavět stropy jako na místě odlévané betonové konstrukce. Spodní podhled stropů dodávaný jako továrně vyrobený panel slouží současně jako ztracené bednění pro betonáž. Této skutečnosti využil projektant vytápění a umístil vodorovné rozvody otopné soustavy do takto vyráběné betonové vrstvy. Několik takto postavených objektů je v užívání, další se staví. Soustava pro vytápění je navržena jako hvězdicová s teplotním spádem 75/65 °C, protiproudý rozvod. Tepelné ztráty popisovaného objektu dosahují 99 kW při výpočtové teplotě -18°C, regulace je ekvitermní. Výstavba stavební části i rozvodů vytápění probíhá po etapách - patrech. Po uložení podhledových panelů na podpěry (základ budoucího stropu) se vytyčí místa, kde budou rozdělovače R580M. Od nich se vedou trubky R995 v plastových chráničkách k místům, kde budou otopná tělesa. Zde se do panelu upevní lisovací kolínka RP122. Z nich pak směrem nahoru - zespodu k tělesům se instalují napojovací trubky PEX-AL-PEX R999. Přesné zaměření je samozřejmě nutné. Kolínka mění směr potrubí o 90° a současně slouží jako pevné body.

Stropní deska se vybetonuje po dohotovení instalací. Po vytvrdnutí desky celého patra na ní stavbaři postaví stěny. V této fázi stavby je možné instalovat typizované skříňky GIACOMINI R500 pro rozdělovače. Po instalaci podpěrného systému pro další strop a položení podhledových panelů se přistoupí k montáži vodorovných rozvodů o patro výše. Instalace rozdělovačů a napojení trubek rozvodů se provádí až tehdy, když je patro kompletně dokončeno.

S výhodou jsou při montáži použity lisované spoje RP u kolínek pod tělesy. Zkracují montážní čas na minimum a zaručují kvalitu spoje, který musí být pro zabetonování nerozebíratelný. Použité potrubí je typu GIACOMINI PEX R995. Trubka je určena pro použití v otopných soustavách a snáší krátkodobá havarijní přehřátí.

Poslední etapou montáže otopné soustavy je zavěšení a napojení otopných těles. Použita jsou především tělesa typu VK, která jsou připojena regulačním šroubením GIACOMINI R387 pro dvoutrubkové soustavy. Žebříková koupelnová tělesa jsou osazena ventily GIACOMINI R412 a šroubením GIACOMINI R715/A. Pro individuální regulaci těles jsou připraveny termostatické hlavice GIACOMINI R470H nebo R460H, oboje upevňované převlečnou maticí se závitem M30 x 1,5.

Výstavba otopných soustav v bytech, která nevyžaduje zasekávání potrubí do stěn nebo jeho obkládání designovými lištami, má velkou perspektivu. Netýká se to jen vícebytových domů, ale i rodinných domů. Podobně jako v unijní části Evropy se trend snižování nároků na lidskou práci prosazuje i u nás. Výrobky GIACOMINI jsou na tento typ výstavby otopných soustav optimalizovány a jejich kvalita se opírá o mnohaleté zkušenosti.

Zdroj: Topenářství 8 / 2003

Košík (0) Import objednávky Kontakty Change country
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou

All Rights Reserved
© 2014 GIACOMINI CZECH, s.r.o.

Telefon: (+420) 483 736 060 - 62
Fax: (+420) 483 736 070
E-mail: info@giacomini.cz
Web: www.giacomini.cz