Rekonstrukce a přístavby ZŠ Dobiášova

Zadavatel: Statutární město Liberec

GIACOMINI ve stavební praxi - Objekty pro sport a volný čas 

Pod vedením Ing. Martina Spáleného z liberecké společnosti Topklima byl zpracován projekt na rekonstrukci a dostavbu spojené Základní školy V Dobiášově ulici, kde bylo vůbec poprvé uplatněno podlahové vytápění GIACOMINI v palubové podlaze v tělocvičně. Projekt navázal na projekt stavební části a další informace od generálního projektanta a zadavatele projektu. Odborné provedení topenářských prací zajistila firma Thermont s.r.o. Liberec. Škola leží v krajině s normálními větry s nechráněnou polohou. Venkovní výpočtová teplota je - 18°C. Objem budovy je 55 453 m3 , z toho vytápěný objem je 18 817 m3 a vytápěná plocha 2 997 m2. Podle ČSN 06 0210 byly výpočtem zjištěny tepelné ztráty, kterým odpovídá příkon pro vytápění 111 kW a předpokládaná roční spotřeba energie cca 191 MWh.a-1. Teplo se odebírá z CZT, z výměníkové stanice pára / teplá voda, přípojkou z předizolovaných trubek DN100. Součástí přípojky je fakturační měřič tepla.

Část vytápění školy je řešena deskovými ocelovými otopnými tělesy. K nim jsou vedena plastová potrubí v podlaze od rozdělovačů napojených na páteřní rozvody. Teplotní spád je 70/50°. Celý systém plastových potrubí, rozdělovačů a napojení radiátorů nese značku GIACOMINI. V místnostech rehabilitace a bazénu je podlahové vytápění se systémovou deskou a všechny jeho prvky pochází od firmy GIACOMINI. vytápění je provedeno z potrubí ze síťovaného polyethylenu o18x2 mm s kyslíkovou bariérou. Z rozdělovačů jsou napojeny jednotlivé topné registry tak, aby největší plocha topných registrů nebyla větší než 40 m2 a nejdelší strana topného pole 8 m. Teplotní spád 45/35°.

GIACOMINI podlahové vytápění tělocvičny - poprvé v ČR Tělocvična je vytápěna podlahovým vytápěním v palubové podlaze. Je to první případ použití systémových prvků podlahového vytápění GIACOMINI pro pružnou dřevěnou podlahu v tělocvičně v České republice. Realizaci umožnilo doplnění sortimentu GIACOMINI o instalační lištu v délce 4 metry.

Systémová lišta GIACOMINI dlouhá 4 metry umožňuje jednoduchou realizaci velkoplošných podlahových vytápění. K dispozici je ve dvou provedeních, pro potrubí o20x2 mm s roztečí 5 cm a nebo o25x2,3 mm s roztečí 10 cm. Menší rozměr postačí pro vytápěné podlahy ve sportovních halách, větší rozměr rozšiřuje oblast použití i na velké průmyslové haly a venkovní hřiště, například pro fotbal. Lišta se k polystyrénovým deskám uchycuje běžnými plastovými příchytkami s trny proti zpětnému uvolnění. Trubka se do lišty zasunuje přišlápnutím nohou.

Podlahové vytápění v tělocvičně je provedeno z potrubí ze síťovaného polyethylenu o20x2 mm s kyslíkovou bariérou. Z rozdělovačů jsou napojeny jednotlivé topné registry. Montáž začala položením polystyrénových desek zaručené objemové stálosti na vyrovnanou betonovou desku. Pak do předem vytvořených otvorů v deskách byly osazeny nosné špalíky palubové podlahy. Následovalo položení lišt. Při rozteči špalíků 400 mm byly trubky upevněny v lištách s roztečemi 100 + 50 + 100 + 200 mm. Dokončené registry byly připojeny na rozdělovač a sběrač. Následovala tlaková zkouška. Podmínkou správné funkce vytápění je regulace teploty přívodní topné vody s maximem nastaveným na 55°C

Regulace rovněž musí snížit teplotu topné vody při maximální teplotě vzduchu ve vzduchové mezeře podlahy 50,5°C. Tato teplota odpovídá maximální možné povrchové teplotě podlahy 22,5°C. Výpočtem určený teplotní spád je 45/35° a návrh vychází ze zásady , že nebude překročen maximální rozdíl teplot vzduchu a podlahy T=9 K.

Rozdělovače GIACOMINI jsou na páteřní rozvod napojeny Tiechelmanovým rozvodem, tak aby měly stejný tlak na vstupu. Jsou umístěny v dřevěné konstrukci hlediště. Přístup k nim je zajištěn demontovatelnými poklopy. Rozdělovače obsahují uzavírací armatury na přívodu a zpátečce, odvzdušnění a vypouštění, potřebný počet vývodů se šroubením pro přechod na plastové potrubí o20x2 mm. Tato informace o realizovaném projektu podlahového vytápění v pružné palubové podlaze dokumentuje rozšíření sortimentu výrobků GIACOMINI dodávaných na český trh společností GIACOMINI CZECH, s.r.o., se kterým souvisí nárůst možností, kde se podlahové vytápění GIACOMINI může uplatnit. Nejsou to jen rodinné domy, živnostenské provozy, nyní to mohou být i velké haly, kde je možné zvolit podlahu pro sport nebo zalití do betonu pro sklady, výrobní haly atd. Požadavky projektu na vytápění lze řešit systémovými prvky GIACOMINI. 

Zdroj: Topenářství 6/2003

Košík (0) Import objednávky Kontakty Change country
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou

All Rights Reserved
© 2014 GIACOMINI CZECH, s.r.o.

Telefon: (+420) 483 736 060 - 62
Fax: (+420) 483 736 070
E-mail: info@giacomini.cz
Web: www.giacomini.cz