Sálavé stropy – sádrokartonové řešení

Systémy sálavého stropního chlazení a topení prožívají v poslední době svou renesanci. Je to dáno především tím, že se trvale zlepšují tepelně-technické vlastnosti budov a tím se snižuje potřebný výkon na chlazení i vytápění objektů. Předností těchto systémů je mimo jiné:

  • Udržují stálou tepelnou pohodu uvnitř místnosti, minimalizují teplotní rozdíly jak ve vertikálním, tak v horizontálním směru
  • Snižují potřebu energie na chlazení a vytápění při dosažení stejného pocitu tepelné pohody jako při klimatizaci tradičními systémy
  • Mají minimální dopad na interiér místnosti
  • Pro topení využívají nízkoteplotní zdroje (cca 35 °C), jako jsou tepelná čerpadla nebo kondenzační kotle
  • Pro chlazení lze použít vysokoteplotní zdroje chladu (cca +12 °C) - tepelná čerpadla. Jako pasivní zdroj chladu lze využít vodu z vlastní studny nebo větší vodní plochy

Příjemný pocit tepelné pohody se stropním vytápěním

Pokud upravujeme teplotu stropu (podlahy nebo stěn), lze dosáhnout oproti tradičním systémům vytápění a chlazení stejného pocitu tepelné pohody, i při nižší vnitřní teplotě vzduchu při vytápění, případně vyšší teplotě vzduchu při chlazení. Rozdíl teploty vzduchu může být 2 až 3 °C oproti tradičním systémům, což představuje energetickou úsporu ve výši 12 až 18 %.

Stropní vytápění

Stropní vytápění

Systém se sálavým stropem může být vždy kombinován se systémem nucené ventilace, například z důvodu hygienické výměny vzduchu. Místnost, která bude mít aktivní strop a odpovídající nucenou výměnu vzduchu, bude z hlediska tepelného komfortu na nejvyšší úrovni, protože rychlost proudění vzduchu nepřesáhne 0,2 m/s.

Sádrokartonové podhledy

Firma Giacomini S.p.A. vyvinula a stále zdokonaluje sálavé stropní systémy, kde teplonosným médiem je voda. Jedním z těchto systémů je i ten, který využívá sádrokartonový podhled.

V současné době Giacomini S.p.A. vyrábí jeden typ sádrokartonového podhledu s označením GIACOKLIMA® - série GKCS.

Montáž stropního vytápění

Montáž systému stropního vytápění probíhá obdobně, jako u klasických sádrokartonových podhledů. Postupuje se od montáže obvodového ukončovacího profilu. Druhou operací je instalace závěsů průměru 4 mm v rastru 90 x 90 cm. Následuje instalace primárních nosníků s roztečí 90 cm. Potom se nainstalují sekundární nosníky ve tvaru C ve vzdálenostech 40 cm. Upevnění desek se provádí pomocí samořezných šroubů s křížovým zářezem a kuželovou hlavou.

Již během montáže se provádí vzájemné hydraulické propojení panelů do okruhů a zároveň připojení těchto okruhů k rozdělovači. Po připojení každého okruhu k rozdělovači je nezbytné provést tlakovou zkoušku daného okruhu.

Nakonec se provede povrchová úprava stejně jako u klasického sádrokartonového podhledu.

Při projekci i montáži panelů se musí dodržovat základní pravidla pro sádrokartonové podhledy, to znamená mimo jiné i to, že sousední řady panelů se musí klást vedle sebe se vzájemnými přesahy cca 40 cm. Nejlepším řešením je začít jednu řadu panelem o délce 2 m a sousední řadu začít panelem o délce 1 m. Tím zajistíme dostatečný přesah spojů.

U stropu z panelů GKCS je možno instalovat, tam kde je to třeba, inspekční otvory, které umožní provádění případné údržby hydraulického, elektrického rozvodu nebo ostatních technologií.

Hydraulické zapojení panelů vždy musí řešit projekt.

Kompletní informace ke stropnímu vytápění se systémem a GKCS najdete v Manuálu stropního vytápění.


 Stropní vytápění - panel GKCS Giacomini

 

 

 

Košík (0) Import objednávky Kontakty Change country
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou

All Rights Reserved
© 2014 GIACOMINI CZECH, s.r.o.

Telefon: (+420) 483 736 060 - 62
E-mail: info@giacomini.cz
Web: www.giacomini.cz