Podkategorie

Aktivace – temperování betonového jádra

Systém aktivace betonového jádra se používá u objektů s vysokou tepelně izolační kvalitou obálky budovy. Využívá se velké tepelné kapacity betonové konstrukce a velké plochy použité k přestupu tepla nebo chladu do místností. Jedná se o systém nízkoteplotního vytápění (teplota topné vody do 35°C) a vysokoteplotního chlazení (teplota chladící vody neklesá pod 18°C). Vzhledem k uvedeným provozním teplotám je ideální použití tepelných čerpadel, které budou pracovat s nejlepším koeficientem COP.

Cílem aktivace betonového jádra je udržet betonovou konstrukci budovy v konstantní teplotě. Teplonosná látka, která se stará o tepelnou výměnu mezi betonovou deskou (místností) a zdrojem tepla/chladu, proudí v trubkách, které jsou součástí betonové konstrukce. Výsledkem jsou povrchové teploty v místnostech velmi blízké teplotě prostoru. Tím, že se jedná o sálavý systém, lidské tělo ho vnímá lépe než konvekční systém vytápění. Skutečná teplota vzduchu je nižší při stejném pocitu tepelné pohody.

Podmínkou správné funkce je správný návrh včetně prediktivního regulačního systému. Regulační systém musí předvídat potřebný výkon topení/chlazení rozložený do časové osy alespoň den dopředu. Velká tepelná setrvačnost konstrukce nedovoluje vylučuje „operativní“ změnu.

Stavebně je systém zhotoven tak, že se již při armovacích pracích a přípravě betonáže instalují plastové trubky do prostoru pro betonovou hmotu – připevněním k nosným prvkům. Následuje betonáž, kdy se systém trubek zalije do hmoty. V provozu potom celý systém funguje obdobně jako plošné sálavé systémy. Touto technologií se stavba většinou urychlí a částečně zlevní.

Celkový výsledný efekt je jednak ve vyrovnání teplotních výkyvů ve vnitřním prostředí a nastavení komfortní teploty, jednak v úsporách energie. Systém pracuje s nízkými teplotami, je proto ekonomický a bez problémů spolupracuje s moderními nízkoteplotními zdroji.

Systém temperování lze v podstatě použít téměř ve všech typech budov. Průmyslových, kancelářských, skladech, halách prodejních center, ale i rodinných a bytových domech. Zejména u posledně jmenovaných je třeba mít na zřeteli omezené možnosti regulace jednotlivých místností, nebo podlaží. Tím pádem rozúčtování nákladů pro nájemníky bude problematické, nicméně i tam se nabízí řešení.

Je nutno zmínit i fakt, že vlivem velkých objemů a hmotností stavebních prvků bude systém reagovat se zpožděním a tomu je třeba přizpůsobit regulaci. Při využití uvedeného systému je nutné zajistit výměnu vzduchu v objektu.

Nicméně systém je výhodný i z hlediska přenosu tepla či chladu. Důvodem je skutečnost, že pro vyšší tepelnou kapacitu je voda vhodnějším mediem než vzduch. Zmenšují se rovněž nároky na prostor pro instalaci.   

Montáž provedl: Zdeněk Paděra
Kvalifikovaný topenář, držitel osvědčení o profesní kvalifikaci dle zákona 406/2000 Sb. pro montáže kotlů na biomasu, tepelných čerpadel.

Celkem položek: 0 0,00 Kč bez DPH

Doprava zdarma pro objednávky nad 10 000 Kč

10 000,00 Kč zbývá pro dopravu zdarma

Košík je prázdný.

Je nám líto,
ale již nepodporujeme Internet Explorer.

Proveďte upgrade na Chrome , Firefox nebo Microsoft Edge.