Kulové kohouty GIACOMINI - tradiční kované armatury

Kvalita z Itálie

Kulové kohouty jsou jedním z nejvýznamnějších produktů, které firma GIACOMINI na tuzemském trhu nabízí. Firma GIACOMINI CZECH, s.r.o. (dříve ARNEMA) ve svém začátku obchodní činnosti s tímto sortimentem začala a tím se významnou měrou zapsala do podvědomí topenářské veřejnosti v ČR.
Po obrovském prodejním úspěchu těchto armatur přišla vlna konkurenčních výrobků z východu, které svou cenou oslovily značnou část topenářské veřejnosti, ovšem na úkor kvality.
Vzhledem k značné nadváze kvality našich výrobků nad konkurenčními. Silného vlivu konkurenčních výrobků na našem trhu si je firma GIACOMINI vědoma a proto neustále zdokonaluje kvalitu kulových kohoutů a vyvíjí nové patenty na tyto typy výrobků.

Specifika kulových kohoutů GIACOMINI

Kulové kohouty slouží jako uzavírací armatura v rozvodech vody, vzduchu a dalších neagresivních medií. Kohout nevyžaduje údržbu. Vlastní tělo je sešroubováno, dotaženo přesným momentem a slepeno. Tento spoj nesmí být demontován. Pro zaručení těsnosti jsou zakázány veškeré činnosti působící ve směru povolování spoje těla kohoutu.

Významným prvkem je způsob uložení dříku. U kohoutů GIACOMINI je dřík montován zevnitř a je tak zajištěn proti neodborné manipulaci. Dřík je těsněný dvěma o-kroužky. Bez rozebrání kulového kohoutu nelze dřík žádným způsobem vyjmout, a tím narušit těsnost systému.

Jednoduše tvarované držadlo dovoluje neobvyklou lehkost manipulace.

Firma GIACOMINI nabízí řady kulových kohoutů s atestací jak pro pitnou vodu, tak pro topné plyny.

Kvalitní mosaz

Průřez kulovým kohoutem Giacomini

Těleso ventilu je z mosazi MS 58 potažené niklem nebo niklem a chromem. Koule je diamantově vybroušena, poniklovaná a pochromovaná. Těsnění koule je profilové z PTFE.

Základní řady kulových kohoutů jsou R250D. Koule je vyrobena kováním a je „dutá“. Takto vyrobená koule je mechanicky pevnější a lehčí než soustružená. Tyto kulové kohouty se vyrábí v dimenzích od 1/4" do 4". Od 1/4" do 3/4" jsou dimenzovány na max. tlak PN 42, dimenze 1“ až 2“ max. tlak PN 35 a dimenze 2" 1/2 do 4" max. tlak PN 28. Všechny rozměry s teplotním maximem 185 °C. Maximální teplota páry 150 °C. Od teploty 100 °C se tlaková zatížitelnost musí určit z diagramu.

Tuto řadu doplňují další typy kulových kohoutů rozdělené dle typu ovládání čí rozdílným závitovým provedením.

Řada R910 a R950 a DADO® koule

Další základní typovou řadou jsou kulové kohouty řady R910, R950.

Tyto kohouty jsou plnoprůtokové a k jejich charakteristickým vlastnostem patří použití speciální koule (patentováno), která má obchodní označení DADO®. Tato koule byla vyvinuta pro zvýšení životnosti a snížení ovládacích sil kohoutu. Prohlubně na povrchu koule výrazně snižují stykovou plochu, což má za následek, že veškeré inkrustace a naplavené nečistoty nepřicházejí do styku s těsněním a tím zvyšují životnost kohoutu. Zároveň byl u tohoto typu kohoutu navržen nový profil těsnění.Kulový kohout R950

Všechny tyto řady kulových kohoutů jsou určeny pro rozvody pitné vodyneagresivních kapalin a plynů. Kulové kohouty řady R950 a jejich modifikace jsou atestovány pro topné plyny dle ČSN EN331 MOP5 a dle novelizace 2010 pro teplotu 650 °C po dobu 30 minut.

Typová variantnost

Kulových kohoutů GIACOMINI je celá řada. Jsou určené jako uzavírací armatura k systémům pro rozvody kapalin nebo plynů, k vodoměrům, čerpadlům nebo pro topné plyny. Nahlédněte do naší Technické databáze/e-shopu.

Rozvody kyslíku

V sortimentu GIACOMINI najdete také odmaštěné kulové kohouty pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů. Díky absenci silikonu můžete v našich kohoutech vést kyslík bez rizika exploze. Součástí dodávky je kromě individuálně odmaštěných, značených a hygienicky balených kulových kohoutů i certifikát s prohlášením o shodě. Každý kulový kohout má svůj vlastní vypálený kód, takže i po letech lze zjistit, kdy byl odmaštěn a jaký má certifikát. Více informací u oddělení odbytu. Telefon: (+420) 483 736 060 - 2

Košík (0) Import objednávky Kontakty Change country
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou

All Rights Reserved
© 2014 GIACOMINI CZECH, s.r.o.

Telefon: (+420) 483 736 060 - 62
Fax: (+420) 483 736 070
E-mail: info@giacomini.cz
Web: www.giacomini.cz