Squash centrum Břízky - Jablonec nad Nisou 

Vrcholný sportovní výkon vyžaduje nejlepší podmínky. Optimální pohoda prostředí, kterou vytváří čerstvý vzduch, přiměřená teplota a vlhkost, zvyšuje zájem o sport i u rekreačních sportovců. Přijemné prostředí motivuje návštěvníky sportovních areálů k tomu, aby sportovali pravidelně a často a to jim zlepšuje fyzickou kondici a zdraví. Vedle technických parametrů sportoviště daných druhem sportu je proto jeho důležitou součástí i pohoda prostředí. Tam, kde člověk podstupuje zvýšenou fyzickou námahu je důležité, aby okolní prostředí umožňovalo zvýšený přestup tepla z člověka, aby se jeho tělesná teplota nadměrně nezvyšovala, aby se nadměrně nepotil. A k tomu jsou dobré klimatizační stropy GIACOMINI.

Sportem, při kterém se každý zapotí již po několika minutách, je squash, který k nám byl importován před několika málo lety. Jeho oblíbenost a rozšířenost je závislá na dostatečném množství speciálně přizpůsobených hal, neboť se hraje míčkem, který se raketou odpaluje do vyznačených polí na okolních stěnách. Proto byl zpočátku chápán jako zábava velmi omezené skupiny lidí. S výstavbou dalších squash center se však šíří mezi nejširší veřejnost. Jedním ze sportovních areálů, kde lze hrát squash, je Tenisové a sqash centrum Břízky (TSC) v Jablonci nad Nisou.

Tenisové a squash centrum Břízky se rozvíjí již přibližně 5 let. Nejmladší ukončenou investiční akcí v centru (červenec 2002) je hotel. Myšlenka použít klimatizační stropy v souvislosti s provozem TSC zaujala majitele centra, ing. Josefa Vorla, již v roce 2000. Na tento zájem zareagovala firma GIACOMINI a vyslala svého zástupce, který se souběžně s návštěvou veletrhu Aqua-therm v Praze seznámil i se stavebními záměry v TSC. Pro hotel bylo nakonec rozhodnuto využít jiné technologie GIACOMINI, a to podlahové soustavy schopné vytápět i chladit, ale pro squash zůstalo použití klimatizačních stropů aktuální. Proto byl počátkem roku 2001 zpracován návrh jejich aplikace.

Protože instalace klimatizačních stropů GIACOMINI ve sportovní hale ve výšce 6 metrů je i v Evropě unikátní akce, byla počátkem tohoto roku navázána spolupráce s ČVUT Praha, katedrou TZB na stavební fakultě. Ing. Karel Kabele, CSc. společně se svými kolegy zpracoval virtuální model haly TSC Břízky a simuloval v něm tepelné poměry při reálném provozu haly. Výsledky těchto simulací potvrdily, že klimatizačními stropy lze dosáhnout požadovaného chladicího efektu.

Konečné rozhodnutí pro použití klimatizačních stropů GIACOMINI v TSC Břízky padlo v březnu 2002 Termín výstavby byl určen na přelom července a srpna 2002. Práce provedla jablonecká firma PentaQ ing. Karla Dlouhého. Demontáž stávajících sádrokartonových podhledů začala 27. července. 29. července byla zahájena montáž stropů a 5. srpna byla hala připravena opět uvítat příznivce hry squash. Je pochopitelné, že vzhledem k unikátnosti použití klimatizačních stropů GIACOMINI v Česku a i obecně ve sportovní hale, bude následovat zkušební provoz. Důležité bude najít i správný vztah mezi funkcí klimatizačních stropů a vzduchotechnikou, která byla zatím ponechána stávající. Organizátorem a motorem první realizace klimatizačních stropů GIACOMINI v Česku je jablonecká firma GIACOMINI CZECH, s.r.o., která výrobky GIACOMINI zastupuje na českém trhu. 

Základní údaje
Celková plocha klimatizačních stropů 130 m
Výpočtový chladící výkon 7,5 kW
Chladící médium voda
Regulace ekvitermní, GIACOKLIMA
Košík (0) Import objednávky Kontakty Change country
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou

All Rights Reserved
© 2014 GIACOMINI CZECH, s.r.o.

Telefon: (+420) 483 736 060 - 62
Fax: (+420) 483 736 070
E-mail: info@giacomini.cz
Web: www.giacomini.cz