Systém chladících stropů GKC ve Fakultní nemocnice Na Bulovce

Fakultní nemocnice Bulovka 

Firma GIACOMINI CZECH, dodala systém chladících stropů pro další zajímavou aplikaci tohoto systému, tentokrát v nemocničním prostředí pražské Fakultní nemocnice Na Bulovce. Chladicí stropy GKC zlepší prostředí pro pacienty.

Velkoplošné stropní systémy, které jsou určené k odvádění nadbytečného tepla v místnostech a vytváření požadované pohody prostředí, nejsou technicky neznámou záležitostí. Jejich širšímu uplatnění dlouhou dobu bránil nedostatek kvalitních regulačních systémů a vyšší cena. Hromadné uplatnění elektronických regulačních prvků, vývoj dostatečně přesných čidel teploty a vlhkosti vzduchu odstranil první příčinu jejich omezeného používání a nové konstrukce chladicích stropů snižují i pořizovací cenu. Novinkou v oboru chladicích stropů jsou sádrokartonové panely GKC, ve kterých jsou nainstalovány potrubní rozvody. Jimi procházející chladicí voda z nich odnímá teplo, a tím se snižuje teplota v místnosti. Aktuální příklad použití sádrokartonových chladicích stropů GKC, rozvodů a regulační techniky firmy Giacomini je v pražské nemocnici Na Bulovce.

Lidé postižení nakažlivým plicním onemocněním a zejména TBC, jsou po dobu léčení umísťováni do izolovaných prostorů. Důvodem je vysoké nebezpečí, že se původci choroby budou šířit dále. Zvláště v případě TBC je toto riziko velmi vysoké. Významně zhoršený zdravotní stav a s ním související silně narušená psychika zatěžují každého pacienta. Proto při léčbě nabývají mnohem většího významu parametry prostředí, ve kterém se pacient v izolaci nalézá.

Léčbou těžkých plicních onemocnění se dlouhodobě zabývá Klinika pneumotologie a hrudní chirurgie zahrnující i izolační oddělení TBC v pražské Fakultní nemocnici Na Bulovce. Při modernizaci pavilonu č. 10, patřícího klinice, byly poprvé v historii českého lékařství pro chlazení prostředí v pokojích pacientů použity chladicí sádrokartonové stropy GKC. Jejich instalace vyplynula z radikálního požadavku lékařů na absolutní oddělení prostorů izolace od ostatních při zajištění co nejlepšího vnitřního prostředí na pokojích. Ke slovu se dostali i památkáři, kteří vyloučili některé jinak při rekonstrukcích doporučené stavební zásahy, jako je výměna oken, instalace vnějších protislunečních žaluzií atd.

Projekt
Na projektu chlazení pracoval TŠ projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby s.r.o. inženýra architekta T. Šantavého. Ve spolupráci s techniky společnosti GIACOMINI CZECH, s.r.o., která výrobky Giacomini na českém trhu zastupuje a pražských realizačních firem Remko s.r.o. a Sekom, spol. s r.o., byl realizován systém zajišťující chlazení v 7 pokojích pacientů.

Zdrojem chladu je kompresorová jednotka - tepelné čerpadlo - pracující v systému vzduch/voda. Vodní okruh je naplněn nemrznoucí směsí zaručující provoz do vnějších teplot až -25 °C. Nemrznoucí směs je připravena smísením propylenglykolu a změkčené vody v poměru 1:2,5.
Pro chlazení dotčených prostorů byla navržena technologie tzv. studených stropů. Její použití se opírá o vyjádření orgánů státní správy a striktního požadavku klimatizování bez možnosti vzniku kondenzace. Kondenzát, případně potrubí, nádoby apod. by se mohly stát vhodnou půdou pro kontaminaci a přežívání původců léčených chorob. Vznik kondenzace zamezí vhodný teplotní režim chladicích stropů zabezpečený použitou regulací. Pro dosažení potřebného chladicího výkonu byly použity sádrokartonové chladicí panely GKC a umístěny nejen jako stropní podhled, ale i v horní části stěn pokojů.
Každý pokoj je regulován samostatně prostorovým termostatem, který ovládá uzavírací ventil na přívodu chladicí vody do rozdělovače.
 

Bilance
• Tepelná zátěž chlazeného prostoru 16,5 kW
• Vypočtená roční potřeba chladu 5,54 MWh/rok
• Instalovaný chladicí výkon 15 kW (v režimu 12/14 °C)
• Instalovaná chladicí plocha na stropech 106 m²
• Instalovaná chladicí plocha na stěnách 70,5 m²
 

Soustava
Hlavní rozvody chladicí vody jsou z měděného potrubí, dvoutrubkové s nuceným oběhem. Na primární okruh z TČ s parametry 7 až 14°C s nemrznoucí směsí navazuje přes výměník sekundární rozvod s parametry 12 až 14°C vedoucí až k rozdělovačům. Za rozdělovači jsou rozvody provedeny z PE plastového potrubí GIACOMINI R996.

Provoz
Zdroj chladu je navržen s občasnou obsluhou, kontrolou stavů provozních hodnot, tlaků, teplot 1 x denně a s přenosem havarijních veličin do místnosti trvalého dozoru budovy.

Regulace
Ve zdroji chladu připravená chladicí voda je pro potřeby chlazení upravována na požadovanou teplotu směšováním s vracející se vodou. Takto teplotně upravená voda je transportována do rozdělovačů přiřazených každému pokoji. Dodávku chladicí vody do pokojů řídí pokojový termostat prostřednictvím zónového ventilu. Regulace vyhodnocuje stav čidla relativní vlhkosti vzduchu v pokoji a v případě, že se teplota panelů blíží k teplotě rosného bodu, zvyšuje teplotu přiváděné chladicí vody o naprogramovanou diferenci.

Závěr
Projekt instalace chladicích stropů byl zadán ke zpracování počátkem října 2004. Předání investorovi se uskutečnilo ještě před koncem roku. Zájemci o zkušenosti s tímto způsobem odvádění přebytečné tepelné zátěže z objektů se v tomto případě budou muset spolehnout na vyjádření provozovatele, protože návštěva, vzhledem k nebezpečí přenosu vážných onemocnění, není možná. Je však možné se obrátit na dodavatele systému, společnost GIACOMINI CZECH, s.r.o., jejíž pracovníci mohou zájemcům zajistit návštěvu v prostorech jiných, veřejně přístupných.

Košík (0) Import objednávky Kontakty Change country
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou

All Rights Reserved
© 2014 GIACOMINI CZECH, s.r.o.

Telefon: (+420) 483 736 060 - 62
E-mail: info@giacomini.cz
Web: www.giacomini.cz