TechCON GiacoCAD 9.1 – nový styl práce v novém designu

Nová verze výpočtového programu TechCON GiacoCAD 9.1 je postavena na nové platformě TechCON X a je svým provedením přelomová! Přináší nový design ovládacích panelů (Ribbony) a výrazné zjednodušení práce.

TechCON GiacoCAD 9.1 prošel zásadní rekonstrukcí i z důvodu plánované přípravy programu na budoucí projekci v BIM.

Pro urychlení kreslení je výrazně zjednodušené napojování těles a okruhů podlahového vytápění. Pro rychlou změnu vlastností a přehled celého projektu je nyní součástí pevné okno vlastností doplněné o přehledy plošných topných systémů. Pro případné změny během tvorby projektu je nyní součástí automatická výměna komponentů podlahového vytápění bez nutnosti odpojení potrubí a automatická výměna armatur na tělesech. Program dále umožňuje měnit velikost dialogových oken dle vlastní potřeby.

Součástí programu je i navrhování Giacomini stropních systémů vytápění a chlazení!

Nový program tedy přináší množství nových funkcí a zpřehlednění a vylepšení funkcí stávajících. Neváhejte a vyzkoušejte se společností GIACOMINI CZECH práci v novém designovém prostředí TechCON GiacoCAD 9.1.

 

Souhrn hlavních novinek:

Zcela nový design ovládacích panelů - Ribbony
Staré a nepřehledné ovládací panely nahradily ribbony. Nemusíte se však obávat. Došlo k seskupení funkcí do přehledných kategorií přesně tak, jak byly v panelech nástrojů.

 -       Dokonalý přehled o funkcích k činnosti, kterou právě děláte
         (Při kreslení potrubí vidíte pouze funkce týkající se kreslení a úprav potrubí.)

-       Vždy máte zobrazeny všechny dostupné funkce, které program nabízí
        (V předchozích panelech nástrojů byla většina funkcí skrytá v menu a uživatelé o nich často nevěděli.)

-       K tlačítkům přibyly textové popisy
        (Vedle tlačítka je i popis jeho funkce pro rychlejší orientaci (např. Kopie, posun ...))

-       Hlavní funkce mají výrazná a velká tlačítka a jsou vždy po ruce (s popisem funkce)

Okno Vlastnosti entit
Na levé (pravé) straně plochy přibylo okno, které zobrazuje podrobné vlastnosti označené entity. Např. pro okruh podlahového vytápění vidíte sytém, skladbu podlahy, výsledky výpočtu (tlakovou ztrátu, délku potrubí, rozestup...) a další hodnoty. Všechny hodnoty můžete editovat a změna se hned projeví v projektu. Po označení několika entit se zobrazí jejich společné vlastnosti, které lze také upravit.

Výměna všech elementů (se zachováním napojeného potrubí)
V nové verzi je možné vyměnit jakýkoliv výrobek (navržený v okně Vložit zařízení) za jiný stiskem jednoho tlačítka. (radiátory, konvektory, kotle, rozdělovače, čerpadlové skupiny, výměníkové a měřící stanice) Vše bez odpojení potrubí. Dokonce při změně výšky nebo šířky výrobku, se potrubí automaticky přizpůsobí tak, aby zůstal napojený. Potrubí se odpojí pouze při úplné změně typu (kde již přizpůsobení není možné), avšak program Vám nabídne postupně všechny odpojené entity na dopojení a vyznačí, na který vývod z výrobku odpojené potrubí patří.

Automatické napojení potrubí na elementy: VT, konvektory, rozdělovače
Automatické napojení se dá zcela parametrizovat. Na základě zadaných okrajových podmínek (délka potrubí do strany, ke stěně, od podlahy, rozestup) program vygeneruje trasu potrubí a element napojí.

Automatické napojení potrubí na okruhy podlahy, stěny a stropu
Funkce automaticky zakreslí trasu potrubí od zvoleného rozdělovače až do každého označeného okruhu. Označíte rozdělovač, zadáte rozložení potrubí v chodbách, označíte požadované okruhy a o ostatní se postará program.

Přehled použitých systémů pro plošné prvky
Podobně jako oblíbená funkce přehled potrubí, nabízí tato funkce přehled všech použitých systémů v projektu. Plošným prvkům v projektu (podlaha, stěna, strop) můžete hromadně změnit systém, potrubí a okrajové podmínky. Jednotlivé systémy dále můžete zobrazit v projektu různými barvami pro přehled, kde jsou použity.

Přehled skladeb podlah pro plošné prvky
Funkce nabízí přehled všech použitých skladeb podlah v projektu (na plošných prvcích).
Plošným prvkem v projektu (podlaha, stěna, strop) můžete hromadně změnit skladbu podlahy. Jednotlivé skladby podlah dále můžete zobrazit v projektu různými barvami pro přehled, kde jsou použity.

Spojení okruhů v jedné místnosti
Pro výpočet je možné spojit již okruhy v rámci jedné místnosti do jedné topné smyčky.

Zvýraznění okruhů podle zóny
Pro získání přehledu, které okruhy patří do společné zóny, program okruhy v jedné zóně zvýrazní tlustou čárou.

Automatická korekce špatné pozice DXF
Pokud je DXF umístěno na příliš velkých souřadnicích (vzniká při špatném exportu) program jej přesune na souřadnice 0,0,0.;

Výrazně zrychlená specifikace
Výrazně se urychlilo načítání údajů pro specifikaci. Okno specifikace se otevře doslova za pár vteřin.

Jednoduchá bodová modifikace
Vylepšená bodová modifikace tak, jak ji znáte z jiných CAD programů. Po kliknutí na bod nebo čáru se hned přesouvá.

Archivace produktů
Problém předešlých verzí byl fakt, že po smazání výrobku z databáze již nebylo možné přepočítat projekt. Tato verze produkty archivuje.Starší projekty tedy přepočítá. Lze si zobrazit i produkty, které byly vyřazeny z prodeje a doplnit je bez problémů do projektu.

Zobrazení pro více monitorů
Program je možné používat na více monitorech s libovolnou kombinací rozlišení bez defektů na ploše. Na jednotlivé monitory si můžete rozložit i dialogová okna, přičemž si program zapamatuje jejich pozici i při dalším spuštění.

Kompletní seznam 

 

Košík (0) Import objednávky Kontakty Change country
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou

All Rights Reserved
© 2014 GIACOMINI CZECH, s.r.o.

Telefon: (+420) 483 736 060 - 62
Fax: (+420) 483 736 070
E-mail: info@giacomini.cz
Web: www.giacomini.cz