VÝROBKOVÉ TRENDY

Nové produkty skupiny vysvětluje Andrea Bighinzoli

Marketing Manager společnosti GIACOMINI Spa

 

 značka GIACOMINI

 

 ANDREA BIGHINZOLI, marketing manager

 Andrea Bighinzoli, Marketing Manager

 

ŠESTICESTNÝ ZÓNOVÝ VENTIL, ideální pro čtyřtrubní systémy vytápění a chlazení

 R274 + motor K274

Komponenty a systémy, jež se stávají součástí našeho portfolia, vyžadují velmi vysoký stupeň specializace: národní a nadnárodní směrnice, tržní trendy vyvolané souvisejícími obory, jakož i extrémní pozornost věnovaná snižování nákladů na instalaci, to vše vyžaduje zvláštní přístup ke každé z produktových řad. Z tohoto důvodu jsme naši nabídku rozdělili do šesti business oblastí (Energy Management, Radiant Systems, Water Management, Gas Distribution, Renewable Sources, Fire Protection), abychom se co nejvíce přiblížili potřebám našich přímých partnerů: projektantů a – prostřednictvím distribučního kanálu – specializovaných instalatérů.

Pokud jde o trhy, na kterých působíme, lze je rozdělit v zásadě do dvou makro kategorií: zralé trhy, kde stávající zástavba vyžaduje čím dál více radikální obnovu a kde rostou požadavky na snižování spotřeby, a na druhé straně rodící se trhy, na kterých jsou zásadním hlediskem jednoduchost instalace a použití v nových stavbách.

Obecně mohu říci, že naši produktoví manažeři představí v nejbližší době nová řešení pro vyvažování systémů a měření spotřeby energie, specifické sálavé systémy pro rekonstrukce, širokou řadu automatických šesticestných ventilů pro současné řízení systémů vytápění a chlazení. V segmentu sálavého podlahového vytápění uvádíme s velkým nasazením – a věříme, že i s odpovídajícím úspěchem – systém s názvem Spider pro nízkou skladbu podlahy, který však umožňuje zachování klasického vodního rozvodu, tedy rozvodu pomocí trubek a rozdělovačů tradičních rozměrů.

V segmentu rozvodů užitkové vody je velká pozornost věnována dodržení změn ustanovení zákona, vyžadujících pečlivé posouzení použitých surovin a povolených ochranných povrchových úprav.

 

SPIDER, deska pro sálavý systém podlahového vytápění, vyznačující se snadnou montáží určený pro rekonstrukce

 

 Spider

 

Jak docilujete růstu obratu v Itálii i zahraničí?

 

Směsí produktu, distribuce a organizace. Produkt musí být schopen zaujmout správným poměrem mezi inovací a použitím. Na tom v podniku společně pracují oddělení výzkumu a vývoje, marketingu, výroby a obchodní oddělení. Právě v těchto dnech se zabýváme uvedením nového sálavého systému Giacomini Spider, který je řešením pro nízkou skladbu podlahy v oboru rekonstrukcí, jenž zaznamenává silný růst.

Ve firmě velmi silně vnímáme pojem Made in Italy, ale současně věříme v důležitost včasného podchycení vývojových trendů na mezinárodní úrovni a jejich uplatnění na potenciálně atraktivních trzích. Proto je důležitou součástí procesů našeho podniku pečlivá analýza trhu a schopnost naslouchat našim partnerům.

Naše organizace je pevná, ale v posledních letech jsme se také vycvičili ve flexibilitě. To je důležité pro využití všech příležitostí, vytvoření prostoru pro nové nápady a nalezení řešení v okamžiku, kdy se před vámi objeví nějaký problém.

 

 

Jaké aktivity má váš podnik v plánu do nejbližší budoucnosti? A které z nich se promítnou do distribučního kanálu?

 

S distributory musíme více komunikovat, sdílet zkušenosti a cíle. Jsem toho názoru, že takovýto přístup by ve fázi uvádění výrobku přinesl velmi uspokojivé výsledky všem zúčastněným.

Jsme přesvědčeni, že je třeba naše prodejce opravdu podporovat a stát po jejich boku tak, aby se ke všem z nich dostaly výsledky činností technologické podpory, kterou budujeme společně s projektanty a instalatéry. Za tím účelem jsme založili Giacomini Academy, organizaci věnující se internímu i externímu vzdělávání. Často organizujeme kurzy s našimi distributory, společně, se kterými definujeme probíraná témata a cíle tak, abychom jim poskytli veškeré know-how potřebné k prodeji produktů Giacomini. Část pracovníků pracujících v Giacomini Academy působí současně u distributorů, u kterých jsme zvýšili počet akcí zaměřených na představování nových produktů.

Chceme se zaměřit na každého jednotlivého zákazníka, díky přítomnosti na prodejních místech představovat naše výrobky a vysvětlovat, že za každým jednotlivým kusem je výzkum, inovace a kvalita. Jsme rádi, že můžeme být součástí týmu s našimi partnery- distributory a po jejich boku poskytovat podporu instalatérům. Jsme například přítomni na stavbách a dáváme odborný personál firmy Giacomini k dispozici instalatérům, jimž poskytujeme poradenství především k sálavým systémům podlahového vytápění a k systémům měření spotřeby. Jde totiž o technicky sofistikovanější řešení, vyžadující odpovídající poradenství ve fázi jak projektu, tak poprodeje.

 

 „Produkt musí být schopen zaujmout správným poměrem mezi inovací a použitím“

 

Zaznamenali jste ze strany distribuce malý zájem o určité typy výrobků? Které z vašich výrobků by si zejména zasloužily větší pozornost z hlediska ziskovosti a tržního potenciálu?

 

Analýzy trhu pro následující roky se shodují v tom, že dvěma potenciálně zajímavými segmenty jsou trh rekonstrukcí a segment obnovitelných energií.

Giacomini využívá této příležitosti a rozšiřuje nabídku sálavých systémů o speciální řešení pro rekonstrukce: jde o řadu Klima Renew, zahrnující systém sálavého podlahového vytápění s deskou Giacomini Spider a systém se sádrovláknitou deskou, nebo řadu Klima Dry se suchým systémem. Také řešení pro měření spotřeby tepla splňují evropské normy upravující zvyšování energetické účinnosti budov. V oblasti obnovitelných energií je společnost Giacomini schopna dodávat jak komponenty do solárních elektráren, tak komponenty pro prudce se rozvíjející obor systémů na biomasu. Závazky Evropského společenství do roku 2020 daly navíc nový impulz vývoji systémů využívajících sluneční energii a vodík, což je oblast, ve které je naše firma již léta na špičce vývoje a disponuje rozsáhlým know-how.

 

Je vaší budoucností spíš Itálie nebo zahraničí?

Určitě tam bude hodně Itálie. Tady jsme se narodili a tady chceme dále růst. Nepopírám, že trh je složitý, ale je to výzva, se kterou se chceme poměřit. Export, dnes představující 80 %, měl na našem obratu vždy důležitý podíl a nejinak tomu bude i do budoucna.

 

„Jsme rádi, že můžeme být součástí týmu s našimi partnery-distributory a po jejich boku poskytovat podporu instalatérům“

 

Výrobní závod 

Výrobní závod společnosti GIACOMINI Spa v San Maurizio d’Opaglio (Novara)

 

 

 

Košík (0) Import objednávky Kontakty Change country
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou

All Rights Reserved
© 2014 GIACOMINI CZECH, s.r.o.

Telefon: (+420) 483 736 060 - 62
Fax: (+420) 483 736 070
E-mail: info@giacomini.cz
Web: www.giacomini.cz