Zkušební dráha Škoda - Mladá Boleslav, Vrchlabí a Kvasiny

Zkušební dráha Škoda - Mladá Boleslav, Vrchlabí a Kvasiny

Osobní automobil se u nás stal prostředkem každodenní potřeby, v mnoha místech České republiky bez něj není možné ani nakoupit potraviny a zajistit si včasný příchod do práce. Aby použití automobilu bylo bezpečné, vyvíjejí jejich výrobci stále dokonalejší řídící elektronicky ovládané systémy, které například optimalizují účinek brzd, zabraňují prokluzu kol atd. Tyto systémy je nutné nejen vyvíjet, ale v souladu s normami jakosti je nutné ověřovat jejich činnost i na automobilech určených pro prodej.

K tomu jsou vedle jiných zařízení využívány i zkušební dráhy, které jsou zpravidla součástí areálu každého výrobce. Aby měly výsledky zkoušek tu správnou hodnotu, je nutné na dráze zajistit standardní podmínky. Dráhy jsou využívány celý rok a tak nepřichází v úvahu, že by průběh zkoušek ovlivnila například námraza. A zde přichází ke slovu topenáři, kteří toto umí zajistit. Používá se k tomu systém podlahového vytápění navržený pro venkovní podmínky a silové zatížení dané provozem automobilů. Po zkušební dráze ve Vrchlabí byla postavena v roce 2000 i dráha v areálu Škody Auto s.r.o. v Mladé Boleslavi.

Na připojených obrázcích jsou vidět základní konstrukční detaily. Pro vytápění bylo použito systému Giacomini s vícevrstvými trubkami Giacotherm v provedení PEX-AL-PEX. Trubky jejichž celková délka přesáhla 3 300 metrů, byly pokládány do upevňovacích lišt K390 a shora kryty betonářskou kari sítí uloženou na distančních podpěrách K394. V projektem navržených místech byly na trubky navlečeny chráničky umožňující vytvoření dilatačních spár v betonové desce. Jednotlivé otopné okruhy byly svedeny do čtyř skříní vybavených desetivývodovými rozdělovači o světlosti 5/4", které umožnily ruční vyregulování drobných odchylek průtokových odporů jednotlivých okruhů. Všechny rozdělovače byly napojeny na celozávodní zdroj tepla pomocí předizolovaných potrubí.

Zdroj: Topenářství 5 / 2001

Košík (0) Import objednávky Kontakty Change country
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou

All Rights Reserved
© 2014 GIACOMINI CZECH, s.r.o.

Telefon: (+420) 483 736 060 - 62
Fax: (+420) 483 736 070
E-mail: info@giacomini.cz
Web: www.giacomini.cz